Du wëlls Schach spillen ?

Mir freën ons op dech ...

Wou ?

Annexe Birkelt

2, rue Abbé Kalbersch

L- 9146 Erpeldange

Winni ?

Kanner

Samschdeg ab 10 Auer 15

Jugendlecher

Densdeg ab 18 Auer 30

Erwuechsener

Densdeg ab 20 Auer

Scroll to Top